• proizvodnja – offset stampa

  • office / kancelarija

  • Štamparija Hypotrade

Proizvodni objekat štamparije od 1997. godine se nalazi u Petrovcu, u ulici 8. oktobra 99. preko puta kasarne. Lokacija je izvan centra grada sa velikim frontalnim prilazom pogodnim za utovar i istovar kamiona.

Štampamo:
* Sve vrste blokovskih i listnih obrazaca (račune, otpremnice…), letke, plakate, pozivnice… na papiru, jednobojno ili kolor. * Nudimo štampu velikih formata na papiru, samolepljivo, PVC, zastave, one-way vision…

* Štampa na tekstilu – majice, kačketi, obodi i dr.
* Olovke, upaljače, priveske metalne i PVC, piksle, šolje i dr. tehnikom sitoštampe, tampon ili graviranja laserom.

AKTUELNO:

Naš izbor za Vaš poklon program: