Tampon štampa prema zahtevima kupca na metalu ili plastici:

• olovke
• upaljači
• privesci
• baterijske lampe
• kišobrani
• reklamni satovi
• pepeljare i dr.