Osnovni sud nazad u Petrovcu

Od 2008. godine petrovčani su morali da putuju u Požarevac da bi mogli da se obrate Osnovnom sudu pošto je isti bio izmešten tamo. Dobra vest za sve građane Petrovca na Mlavi je da je Osnovni sud vraćen u Petrovac.
Adresa: Petrovac na Mlavi 12300, Srpskih Vladara 159
V.F. predsednika suda: Bane Marković
www.osnovnisudpetrovacnamlavi.rs
Telefon: 012/331-260, 012/333-131
E-mail: uprava@pt.os.sud.rs